All Sectors Ministry of Education
Office Expenditure
In rufiyaa
Actual
Revised
Budgeted
Budgeted
Budgeted
Ministry of Education
2,494,259,089
2,834,955,573
3,301,723,669
3,474,583,491
3,035,334,086
Ministry of Education
336,128,139
355,616,524
527,001,010
549,240,957
559,254,221
Department of Public Examination
49,625,099
62,576,304
62,162,491
63,908,729
65,707,356
Quality Assurance Department
6,014,724
5,438,722
6,734,932
6,816,986
6,901,504
National Institute of Education
20,303,235
24,431,456
22,286,436
22,478,562
22,676,454
Department of Inclusive Education
-
5,142,987
15,515,528
15,792,327
16,077,431
MOE / Atoll School Construction
116,880,781
125,001,240
373,774,293
550,352,277
85,801,432
MOE / Male' School Construction
32,209,988
18,001,732
140,625,000
107,875,000
113,250,000
Majeediyya School
27,774,485
34,365,345
29,901,402
30,005,884
30,113,505
Dharumavantha school
20,590,495
21,752,777
20,625,497
20,691,214
20,758,906
Aminiyya School
36,323,398
41,022,170
37,829,856
37,932,267
38,037,755
Iskandaru School
35,682,744
39,504,553
37,447,770
37,554,221
37,663,870
Centre For Higher Secondary Education
24,119,483
27,263,319
25,565,964
25,661,454
25,759,811
Al- Madrasathul Arabiyyathul Islamiyya
26,389,830
27,923,905
27,368,413
27,525,925
27,688,164
Jamaaludeen School
35,798,069
39,250,909
37,896,956
38,031,007
38,169,082
Thaajudeen School
29,366,058
31,698,287
30,576,901
30,665,096
30,755,941
Kalaafaanu School
28,420,157
32,706,117
29,988,833
30,069,384
30,152,355
Muhiyudeen School
19,296,465
24,277,109
22,096,906
22,159,233
22,223,434
Imaadudeen School
34,701,322
37,871,889
35,167,308
35,250,396
35,335,979
Ghaazee school
30,197,736
35,729,447
34,893,813
35,002,445
35,114,342
Huravee School
-
24,168,497
23,959,338
24,053,318
24,150,117
Rehendhi School
32,627,266
37,413,098
35,864,050
35,963,230
36,065,391
Hiriya School
24,576,106
28,225,291
27,061,362
27,133,533
27,207,871
Izzudeen School
-
-
20,231,958
17,455,793
17,513,653
Ha.Atoll Education Centre
15,293,180
17,255,634
17,033,996
17,093,750
17,155,300
Ha.Atholhu Madharusaa
11,976,887
13,445,391
13,462,484
13,508,251
13,555,394
Hdh.Atoll Education Centre
20,605,338
23,115,388
22,921,079
22,979,458
23,039,593
Sh.Atoll Education Centre
9,319,273
10,440,091
10,427,866
10,469,569
10,512,525
N.Atoll Education Centre
10,182,038
10,573,252
10,406,973
10,449,202
10,492,704
R.Atoll Education Centre
13,436,618
16,734,077
15,010,186
15,051,517
15,094,092
B.Atoll Education Centre
19,448,576
22,453,618
21,870,944
21,950,021
22,031,477
LH.Atoll Education Centre
12,998,755
15,394,261
14,105,632
14,173,207
14,242,812
Lh.Atoll School
9,719,154
10,678,264
10,231,051
10,269,772
10,309,653
K.Atoll School
11,165,750
12,697,839
12,655,864
12,703,128
12,751,815
Adh.Atoll Education Centre
11,883,201
13,130,632
12,845,653
12,887,697
12,931,005
Adh.Atoll School
10,175,576
12,755,475
11,254,729
11,298,333
11,343,249
F.Atoll Education Centre
13,692,144
15,316,292
15,812,333
15,857,309
15,903,636
Dh.Atoll Education Centre
16,551,633
18,595,447
18,290,264
18,341,891
18,395,071
TH.Atoll Education Centre
9,319,876
9,516,459
8,644,091
8,686,400
8,729,982
L.Atoll Education Centre
13,652,871
16,851,088
15,145,571
15,186,457
15,228,571
GA.Atoll Education Centre
14,648,138
16,329,287
15,952,844
15,995,799
16,040,047
Gdh.Atoll Education Centre
11,442,382
15,987,555
14,275,705
14,318,625
14,362,833
Gn.Atoll Education Centre
13,307,127
15,887,746
14,213,153
14,252,851
14,293,744
Ihavandhoo School
16,612,152
19,654,584
19,183,461
19,231,536
19,281,059
Madhurasathul Seikh Ibrahim
7,979,469
9,564,687
8,704,242
8,736,024
8,768,765
Afeefudheen School
16,716,798
18,211,962
17,492,635
17,550,610
17,610,328
Nolhivaram School
12,898,506
15,336,468
14,756,780
14,803,241
14,851,102
Jalaaludeen School
13,577,772
14,621,119
14,095,618
14,149,143
14,204,277
Sh.Atoll School
9,434,564
11,267,131
10,554,867
10,594,665
10,635,658
Funadhoo School
12,947,423
14,734,390
14,774,529
14,833,296
14,893,834
Milandhoo School
13,491,849
19,149,854
16,647,116
16,694,303
16,742,907
Kendhikulhudhoo School
13,039,922
13,500,480
12,770,623
12,816,793
12,864,350
Meyna School
12,734,134
13,584,116
13,094,874
13,142,105
13,190,760
Ungoofaaru School
11,656,111
12,490,132
11,923,821
11,966,766
12,011,002
Alifushee School
12,406,485
13,129,551
12,857,777
12,896,627
12,936,646
Maduvaree School
12,635,057
14,284,922
14,038,279
14,081,585
14,126,191
Hulhudhufaaru School
11,413,848
12,318,826
11,789,121
11,827,612
11,867,259
Thulhaadhoo School
10,427,006
11,920,808
11,304,724
11,346,846
11,390,234
Madhurasathul Ifthithaah
17,846,114
21,150,446
19,459,929
19,520,983
19,583,873
Qatharu Ameer School
13,451,548
15,825,211
15,649,904
15,699,586
15,750,761
L.Maavashu School
10,937,256
11,252,789
10,637,662
10,682,954
10,729,611
Aboobakuru School
10,508,438
11,820,796
10,666,272
10,709,028
10,753,070
Thinadhoo School
9,927,990
9,738,275
9,187,558
9,229,501
9,272,706
Hafiz Ahmed School
14,536,485
17,270,624
17,931,567
17,969,037
18,007,635
Madharusathul Sheikh Mohamed Jamaaluddin / Gn.Fuvahmulah
12,153,047
17,196,187
16,724,715
16,769,296
16,815,219
Feydhoo School
15,151,800
17,199,677
16,102,696
16,143,894
16,186,331
Hithadhoo School
21,875,403
23,271,668
21,092,931
21,161,211
21,231,544
Sharafuddheen School
26,521,377
29,870,041
28,937,061
29,011,828
29,088,843
Addu High School
16,560,410
18,606,355
18,185,051
18,247,048
18,310,909
Northern Education Unit
174,759,042
201,184,912
201,803,209
202,561,440
203,342,419
North Central Education Unit
183,557,226
208,192,830
205,210,322
205,850,396
206,509,670
Central Education Unit
172,672,522
201,129,346
182,727,710
183,538,363
184,373,335
South Central Education Unit
233,648,303
271,264,013
250,404,837
251,169,046
251,956,182
Southern Education Unit
156,336,935
179,673,899
173,877,343
174,556,253
175,255,529
South Province Schools
-
-
-
-
-
Ministry of Education
In Billion Rufiyaa
Breakdown for year: 2020