ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
6,751,591
7,866,125
9,300,000
9,406,589
9,516,379
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
6,751,591
7,866,125
9,300,000
9,406,589
9,516,379
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް