ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
4,432,398
5,264,365
5,200,000
5,247,681
5,296,792
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
4,432,398
5,264,365
5,200,000
5,247,681
5,296,792
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް