ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
4,284,140
5,617,399
11,886,000
11,856,676
12,069,554
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
4,284,140
5,617,399
11,886,000
11,856,676
12,069,554
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް