ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1,294,094,073
1,214,946,604
1,335,006,543
1,342,655,628
1,355,023,901
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1,294,094,073
1,214,946,604
1,335,006,543
1,342,655,628
1,355,023,901
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް