ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
318,956,070
353,944,422
403,688,684
399,250,040
375,463,591
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
318,956,070
353,944,422
403,688,684
399,250,040
375,463,591
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް