ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
201,650,693
211,817,982
219,715,595
226,327,701
220,287,671
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
201,650,693
211,817,982
219,715,595
226,327,701
220,287,671
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް