ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
42,724,459
45,670,439
49,299,017
48,717,939
49,424,713
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
42,724,459
45,670,439
49,299,017
48,717,939
49,424,713
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް