ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
113,016,732
105,969,820
82,788,500
26,909,944
27,332,185
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
113,016,732
105,969,820
82,788,500
26,909,944
27,332,185
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް