ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
425,009
92,659
25,000
25,000
25,000
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
425,009
92,659
25,000
25,000
25,000
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް