ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
4,543,699
5,420,352
339,786
343,184
346,615
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
4,543,699
5,420,352
339,786
343,184
346,615
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް