ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
80,882,491
71,707,154
74,236,842
75,902,355
77,631,227
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
80,882,491
71,707,154
74,236,842
75,902,355
77,631,227
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް