ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
11,240,767
9,320,597
800,540
805,045
809,595
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
11,240,767
9,320,597
800,540
805,045
809,595
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް