ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
158,532
8,196,788
181,011
182,821
184,649
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
158,532
8,196,788
181,011
182,821
184,649
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް