ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
3,383,860
2,754,575
2,905,843
2,912,133
2,918,436
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
3,383,860
2,754,575
2,905,843
2,912,133
2,918,436
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް