ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
857,600
2,562,670
1,725,293
274,030
277,851
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
857,600
2,562,670
1,725,293
274,030
277,851
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް